Středotlaké UV (ultrafialové) systémy LIfeUVM

Přehled modelů:

LIFETECH vyrábí nejrůznější středotlaké UV systémy LifeUVM®, aby vyhověl všem požadavkům jednotlivých koncových uživatelů (soukromých i veřejných). To je důvod, proč můžeme nabídnout středotlaké UV systémy se standardní magnetickou technologií nebo s nejlepší současně dostupnou technologií, nazývanou technologie LifeAGE®.

Nyní si můžete pomocí Kalkulačky úspor na pravé straně ověřit, kolik můžete ušetřit při použití technologie LifeAGE®UV od firmy LIFETECH.

Technologie UV systémů

V současnosti je standardem pro UV technologie magnetické napájení (využívající frekvenci zdroje napájení 50 nebo 60 Hz). Nejúčinnější UV systémy současnosti využívají pokročilé elektronické napájení (AEP). Firmou LIFETECH vyvinutá unikátní technologie LifeAGE® využívající AEP a naše hluboké znalosti UV technologie Vám umožní dosáhnout minimální provozní náklady.

 

Magnetické napájení

Technologie LifeAGE®

  • Nízké investiční náklady
  • Vyšší investiční náklady s krátkou dobou návratnosti 
 

Díky nejnižším dnes dostupným provozním nákladům – je odhadovaná úspora 30% (v porovnání s magnetickým napájením)

  • Předpokládaná životnost UV lampy
  • Předpokládaná životnost UV lampy

4000 – 12 000 hodin

12 000 – 18 000 hodin

 
  • Uživatelsky nenáročná 

 

Návratnost investic

Zkušenosti našich klientů z řad koncových uživatelů v bazénovém sektoru potvrzují, že se jejich investice do technologie LifeAGE® vrátila během 8 - 16 měsíců díky úsporám čerstvé vody a ohřevu (další položka, kterou nikdo nebere v úvahu, je to, že díky lepší atmosféře, kdy uvnitř není cítit žádný chlor, je v bazénu příjemnější prostředí, což přiláká více lidí. Bazén také konečně mohou bez problému navštěvovat i lidé s určitými onemocněními, jako je například astma). 

 

Stěrač pro křemenné trubice

Na povrchu křemenné trubice, která chrání UV lampu, se mohou během provozu usazovat nečistoty, které snižují intenzitu UV záření používaného pro úpravu vody. To je důvod, proč je nutno povrch křemenné trubice pravidelně čistit, aby byla zajištěna maximální dávka UV záření pro úpravu vody. Frekvence čištění závisí na kvalitě vody. Povrch křemenné trubice lze čistit ručně - nejprve je třeba vyjmout křemennou trubici z UV reaktoru a pak její povrch jednoduše očistit hadříkem. Čili v tomto případě není nainstalován žádný stěrač, ani ruční, ani automatický a toto řešení lze doporučit pro soukromé bazény. UV reaktor může být vybaven systémem stěrače. Existují dva druhy - první je ruční systém, kdy se stěrač ovládá ručně. Druhým je automatický systém, kdy je stěrač provozován plně automaticky pomocí elektromotoru. Automatické stěrače doporučujeme používat v aplikacích pro veřejné bazény a spa, úpravny pitné vody a čistírny odpadních vod, kde tento systém zajišťuje nejefektivnější využití generovaného UV záření. Tím tento automatický stěrač také šetří Vaše provozní náklady.

 

Ruční stěrač

Automatický stěrač

Manual wiper

Automatic wiper

 

Vysvětlivky:

A1 TS – dotyková obrazovka

A2 TD - textový displej

A3 LD - LED displej

A4 LI - LED indikace

Touch screen Text display LED display LED indication

 

     

MW - ruční stěrač
AW - automatický stěrač
AEP - LIFETECH Advanced Electronic, napájecí zdroj
AMP - LIFETECH Advanced Magnetic, napájecí zdroj
MP - magnetický napájecí zdroj

 

Přehled standardních modelů LifeUVM® 


jiné modely na vyžádání

Model / Specifikace

Technologie LifeAGE®

Pokročilé magnetické napájení

Magnetické napájení

Bez stěrače

Ruč. stěrač

Aut. stěrač

Pitná voda max. průtok m3 /hod

Odpadní voda max. průtok m3 /hod

Veřejné bazény a spa max. průtok m3 /h

Soukromé a poloveřejné bazény a lázně max. průtok (m3 / h) / objem (m3)

TINY     ano ano     9 2,5 7,5 15/70
CLEVER ano       ano   33 9 27 54/250
CHARM ano         ano       54/250
ECO   ano     ano ano 130 33 104  
EXCELLENT ano       ano ano 1250 313 1000  
RUBY ano       ano ano 1250 313 1000  

 

  • Pitná voda - dávka UV 40 mJ/cm2 @ T10= 95%
  • Odpadní voda - dávka UV 35 mJ/cm2 @ T10= 65%
  • Veřejné bazény a lázně - dávka UV 60 mJ/cm2
  • Soukromé a poloveřejné bazény a lázně - dávka UV 30 mJ/cm2

 

 

Výběr správného typu zářivky:

Příklad požadavků zákazníka:


1. Průtok bazénové vody 100 m3 / hod                    

1. „0120“ znamená 1 ks lampy 2.0 kW  

2. Elektronické napájení

2. "30" znamená průměr komory 30cm

3. Textový displej

3. "AW" označení pro automatický stěrač

4. Automatický stěrač

4. „AEP“ označení pro Pokročilý elektronický zdroj napájení

→ správně zvolený typ je LifeUVM0120-30-AW-AEP-TD

5. "TD" je zkratka pro textový displej

 

 

STŘEDOTLAKÝ UV SYSTÉM - TINY - LifeUVM® - MP - LI

 

- předpokládaná životnost lampy LifeUVM® je až 4 000 hodin - LED indikace

- bez stěrače

TINY 1 TINY 2

A4 - LED indikace
B - magnetické napájení

3 - Lampa LifeUVM®
4 - křemenná trubice
7 - reaktor z nerezové oceli 316L s leštěným vnitřním povrchem

 

Veřejné bazény, vířivky
a jiná zařízení na úpravu vody

Připojení

Pitná voda
průtok m3 /hod

Bazénová voda
průtok m3 / hod

Odpadní voda
průtok m3 / hod

Celkový příkon lampy (kW)

LifeUVM0104-07-MP-LI 2‘‘ 9 7,5 2,5 0,4

 

Soukromé a nízkozátěžové bazény 
a vířivky

Připojení

Bazénová voda
průtok m3 / hod

Objem bazénu
m3

Celkový příkon lampy (kW)

LifeUVM0104-07-MP-LI 2‘‘ 15 70 0,4


 

STŘEDOTLAKÝ UV SYSTÉM - CLEVER - LifeUVM® - AEP - LI

- předpokládaná životnost lampy LifeUVM® je 12 až 18 000 hodin

- Pokročilé elektronické napájení firmy LIFETECH

- LED indikace

- Technologie LifeAGE®

- ruční stěrač

 

 

CLEVER 1 CLEVER 2

A4 - LED indikace
B - Pokročilé elektronické napájení firmy LIFETECH

3 - lampa LifeUVM®
4 - křemenná trubice
5 - mechanismus stěrače
6A – ruční stěrač
7- reaktor z nerezové oceli 316L s leštěným vnitřním povrchem

 

Veřejné bazény, vířivky
a jiná zařízení na úpravu vody

Připojení

Pitná voda
průtok m3 /hod

Bazénová voda
průtok m3 / hod

Odpadní voda
průtok m3 / hod

Celkový příkon lampy (kW)

LifeUVM0104-13-MW-AEP-LI 2‘‘ 9 7,5 2,5 0,4
LifeUVM0104-25- MW -AEP-LI 3‘‘ 33 27 9 0,4

 

Soukromé a nízkozátěžové bazény 
a vířivky

Připojení

Bazénová voda
průtok m3 / hod

Objem bazénu
m3

Celkový příkon lampy (kW)

LifeUVM0104-13- MW -AEP-LI 2‘‘ 15 70 0,4
LifeUVM0104-25- MW -AEP-LI 3‘‘ 54 250 0,4

 

 

STŘEDOTLAKÝ UV SYSTÉM - CHARM- LifeUVM® - AEP - LD

- předpokládáná životnost lampy LifeUVM® je 12 až 18 000 hodin

- Pokročilé elektronické napájení firmy LIFETECH 

- LED displej 

- Technologie LifeAGE®

- teplotní senzor

 

- automatický stěrač

 

 

CHARM

 

A3 - LED displej

2 - teplotní senzor

B - Pokročilé elektronické napájení firmy LIFETECH

3 - lampa LifeUVM®

 

4 - křemenná trubice

 

5 - mechanismus stěrače

 

6 - automatický stěrač

 

7- reaktor z nerezové oceli 316L s leštěným vnitřním povrchem

 

Veřejné bazény, vířivky
a jiná zařízení na úpravu vody

Připojení

Pitná voda
průtok m3 /hod

Bazénová voda
průtok m3 / hod

Odpadní voda
průtok m3 / hod

Celkový příkon lampy (kW)

LifeUVM0104-13- AW-AEP-LD 2‘‘ 11 9 3 0,4
LifeUVM0104-25- AW -AEP-LD 3‘‘ 33 27 9 0,4

 

Soukromé a nízkozátěžové bazény 
a vířivky

Připojení

Bazénová voda
průtok m3 / hod

Objem bazénu
m3

Celkový příkon lampy (kW)

LifeUVM0104-13- AW -AEP-LD 2‘‘ 15 70 0,4
LifeUVM0104-25- AW -AEP-LD 3‘‘ 54 250 0,4

 

 

STŘEDOTLAKÝ UV SYSTÉM - ECO- LifeUVM® - AMP - LD

- předpokládaná životnost lampy LifeUVM® je 8 až 12 000 hodin

- teplotní senzor

- pokročilé magnetické napájení firmy LIFETECH

- automatický/ruční stěrač

- LED displej

 

ECO

A3 - LED displej

2 - teplotní senzor

B - Pokročilé magnetické napájení firmy LIFETECH

3 - lampa LifeUVM®

 

4 - křemenná trubice

 

5 - mechanismus stěrače

 

6A - ruční stěrač

 

7- reaktor z nerezové oceli 316L s leštěným vnitřním povrchem

 

 

Příruba
DN

Pitná voda
průtok m3 /hod  

Bazénová voda

průtok m3 /hod   

Odpadní voda
průtok m3 /hod  

Celkový příkon lampy (kW)

LifeUVM0110-13-…-AMP-LD 80 27 22 7 1,0
LifeUVM0120-13-…-AMP-LD 80 37 30 9 2,0
LifeUVM0110-25-…-AMP-LD 125 45 36 11 1,0
LifeUVM0120-25-…-AMP-LD 125 90 72 23 2,0
LifeUVM0120-30-…-AMP-LD 15 130 104 33 2,0

 

 

STŘEDOTLAKÝ UV SYSTÉM - EXCELLENT - LifeUVM® - AEP - TD

- předpokládaná životnost lampy LifeUVM® je 12 až 18 000 hodin

- Technologie LifeAGE®

- Pokročilé elektronické napájení firmy LIFETECH 

- UV senzor 

- automatická a kontinuální regulace výkonu UV 

- teplotní čidlo

- textový displej

- automatický/ruční stěrač

EXCELLENT

A2 - textový displej

1 - UV senzor

B - Pokročilé elektronické napájení firmy LIFETECH

2 - teplotní senzor

 

3 - lampa LifeUVM®

 

4 - křemenná trubice

 

5 - mechanismus stěrače

 

6 - automatický stěrač

 

7- reaktor z nerezové oceli 316L s leštěným vnitřním povrchem

 

 

Příruba
DN

Pitná voda
průtok m3 /hod  

Bazénová voda

průtok m3 /hod   

Odpadní voda
průtok m3 /hod  

Celkový příkon lampy (kW)

LifeUVM0110-13-...-AEP-TD 80 27 22 7 1,0
LifeUVM0110-25-...-AEP-TD 125 45 36 11 1,0
LifeUVM0120-25-...-AEP-TD 125 90 72 23 2,0
LifeUVM0120-30-...-AEP-TD 125 130 104 33 2,0
LifeUVM0130-30-...-AEP-TD 150 190 152 48 3,0
LifeUVM0130-40-...-AEP-TD 200 320 256 80 3,0
LifeUVM0220-40-...-AEP-TD 250 370 296 93 4,0
LifeUVM0230-40-...-AEP-TD 250 450 360 113 6,0
LifeUVM0330-40-...-AEP-TD 250 600 480 150 9,0
LifeUVM0430-45-...-AEP-TD 300 800 640 200 12,0
LifeUVM0430-50-...-AEP-TD 350 900 720 225 12,0
LifeUVM0530-50-...-AEP-TD 400 1100 880 275 15,0
LifeUVM0630-50-...-AEP-TD 400 1250 1000 313 18,0

 

 

STŘEDOTLAKÝ UV SYSTÉM - RUBY - LifeUVM® - AEP - TS

- předpokládaná životnost lampy LifeUVM® je 12 až 18 000 hodin

- 18,4 cm barevný dotykový displej s rozlišením 800x480

- pokročilé elektronické napájení firmy LIFETECH

- UV senzor technologie LifeAGE® 

- automatická a kontinuální regulace výkonu UV

- teplotní senzor

- řídicí systém Allen Bradley

- automatický/ruční stěrač

RUBY

A1 - Dotyková obrazovka

1 - UV senzor 

B - Pokročilé elektronické napájení firmy LIFETECH

2 - teplotní senzor

C - řídicí systém Allen Bradley

3 - lampa LifeUVM® 

 

4 - křemenná trubice

 

5 - mechanismus stěrače

 

6 - automatický stěrač

 

7- reaktor z nerezové oceli 316L s leštěným vnitřním povrchem

 

 

Příruba
DN

Pitná voda
průtok m3 /hod  

Bazénová voda

průtok m3 /hod   

Odpadní voda

průtok m3 /hod    

Celkový příkon lampy (kW)

LifeUVM0110-13-...-AEP-TS 80 27 22 7 1,0
LifeUVM0110-25-...-AEP-TS 125 45 36 11 1,0
LifeUVM0120-25-...-AEP-TS 125 90 72 23 2,0
LifeUVM0120-30-...-AEP-TS 125 130 104 33 2,0
LifeUVM0130-30-...-AEP-TS 150 190 152 48 3,0
LifeUVM0130-40-...-AEP-TS 200 320 256 80 3,0
LifeUVM0220-40-...-AEP-TS 250 370 296 93 4,0
LifeUVM0230-40-...-AEP-TS 250 450 360 113 6,0
LifeUVM0330-40-...-AEP-TS 250 600 480 150 9,0
LifeUVM0430-45-...-AEP-TS 300 800 640 200 12,0
LifeUVM0430-50-...-AEP-TS 350 900 720 225 12,0
LifeUVM0530-50-...-AEP-TS 400 1100 880 275 15,0
LIfeUVM0630-50-...-AEP-TS 400 1250 1000 313 18,0

 

 

NÁHRADNÍ DÍLY:

UV lampa

UV Lamp
LifeUVM04 Středotlaká UV lampa  0,4kW
LifeUVM10 Středotlaká UV lampa  1,0kW
LifeUVM20 Středotlaká UV lampa  1,0kW
LifeUVM30 Středotlaká UV lampa  3,0kW

 

Křemenné trubice

Quartz
LifeUVMQ04 Křemenná trubice pro  0,4kW
LifeUVMQ10 Křemenná trubice pro  1kW
LifeUVMQ20 Křemenná trubice pro  2kW
LifeUVMQ30 Křemenná trubice pro  3kW

 

 

UV senzor

Senzor LifeUVM

UV senzor pro středotlaký UV systém

 

 

Proč je užitečné mít stěrač

 

Technologie LifeAGE®

 

Provozní výhody technologie LifeAGE®

 

Proč jsou středotlaké UV systémy lepší než nízkotlaké

 

Sortiment výrobků UVM

Wiper

Lifeage

 

Benefit

Why

Stáhněte si v české verzi Stáhněte si v české verzi

Stáhněte si v české verzi

Stáhněte si v české verzi

Stáhněte si v české verzi